sâmbătă, 14 ianuarie 2012

Să descoperim Moldova - Mănăstirea Curchi

Dacă planifici să vizitezi mănăstirile din R.Moldova - atunci Mănăstirea Curchi este una din ele. Eu am fost pentru prima dată tot atunci cînd am vizitat şi Château Vartely, fiind la mică distanţă una de alta în regiunea Orheiului, aşa am prins doi iepuri deodată :)
Situată în codrii Orheiului la 55 km de Chişinău şi la 14 km de Orhei. vezi harta
Mănăstirea Curchi este o mănăstire de călugări, acum 30 la număr, şi este una din cele mai însemnate monumente ale arhitecturii basarabene. În prezent complexul arhitectural al mănăstirii este alcătuit din 5 biserici, stăreţie, trapeză, un turn la intrare şi este înconjurată de un zid.
Una din clădirile mănăstirii, şi anume partea în care astăzi sunt primiţi oaspeţii la întîlniri oficiale, a fost construită de Regele Mihai, acesta figurînd ca unul din ctitorii mănăstirii.


După spusele unui călugăr denumirea mănăstirii vine de la întemeietorii acesteia - fraţii Curchi care au construit  în 1773 un schit de lemn pentru început (acum în acel loc vedem înălţată o cruce). Iar în 1810 este construită prima biserică de piatră - Naşterea Maicii Domnului. Apoi de-a lungul timpului mănăstirea suferă unele schimbări datorită evenimentelor istorice care au avut loc, astfel unele din biserici fiind demolate, altele construite. Pe timpul regimului sovietic, ca şi alte mănăstiri, aceasta a fost transformată în spital de psihiatrie, multă literatură bisericească fiind arsă, iar icoanale distruse.

Biserica principală (biserica de vară) a mănăstirii Catedrala cu hramul Naşterea Maicii Domnului a fost construită în 1866-1872 după un proiect al arhitectului italian Bartolomeo Rastrelli, în stil baroc, fiind cea mai înaltă catedrală din Moldova, cu înălţimea de 57 metri cupola de mijloc. În lume sunt 3 biserici construite după acest proiect, prima  la St.Petersburg - Catedrala Smolinîi, a doua la Kiev - Soborul Sf.Andrei şi în R.Moldova - Catedrala Naşterea Maicii Domnului de la mănăstirea Curchi.


În timpul celui de-al doilea război mondial Catedrala suferă dramatic şi în rezultatul unui incendiu a fost distrusă pictura din interiorul acesteia, iar în rezultatul unui bombardament din cele patru clopotniţe ale bisericii au rămas doar două.


În prezent atît Catedrala cît şi restul mănăstirii este reconstruită avînd forma sa iniţială, şi îşi păstrează chiar şi culoarea cum era la început, iconostasul aurit. Rămîne totuşi nefinisat interiorul Catedralei, pereţii urmează a fi pictaţi, ne povesteşte calugărul.

Biserica de iarnă - Sf. NicolaeBiserica de iarnă - Sf. Dumitru, ridicată în 1843. Pe peretele căreia vedem că s-a păstrat şi o icoană din timpul acesteia.


Interiorul mi-a plăcut mult, este micuţă şi cred că e prima biserică de la noi din ţară care are scaune special construite din lemn.


Tot la biserica Sf. Dumitru se păstrează fragmentul de lemn pe care a fost răstignit Iisus Hristos. O bucăţică mică a ajuns şi la noi, lemnul fiind împărţit în toată lumea creştină.Cam asta a fost excursia pe la Mănăstirea Curchi, dar cu siguranţă mă mai întorc cînd va fi mai cald, fie să mai aprind o lumînare de sănătate, fie să mă plimb prin părculeţul de pe teritoriul mănăstirii şi să studiez arhitectura bisericilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...